Jak úspěšně prodat dům?

jak prodat dům?

Když prodáváte dům, chatu či chalupu, tak ačkoliv se to na první pohled nezdá, jedná se o nelehký proces. Prodej nemovitosti je jeden z nejsložitějších obchodů složený z mnoha postupných, na sebe navazujících úkolů. Chcete-li bezstarostně prodat svoji nemovitost za nejlepší cenu, je zapotřebí především náležitá příprava, která je zde obzvlášť důležitá. Od zajištění energetického štítku PENB po posečení zahrady na prohlídku.

Základní fáze prodeje domu:

1. Příprava na prodej domu >>

2. Realizace prodeje >>

3. Předání nemovitosti >>

Seznamte se s tím, co vás čeká a nemine. U každého kroku nastíním jeho význam v rámci úspěšného prodeje a komentář označen ikonkou prodej domu spolupráce jako přidaná hodnota z mé strany, aneb co pro vás mohu udělat v případě naší spolupráce:

1. Příprava na prodej domu​​

Opatření kompletní dokumentace a informací:

 • přípojky inženýrských sítí
 • územně plánovací informace
 • ochranná pásma
 • regulativy a omezení
 • půdorysy
 • technická dokumentace
 • měsíční spotřeby
 • revize
 • nabývací tituly
 • list vlastnictví, katastrální mapa
 • starší odhad pro případné financování


prodej domu spolupráce  Toto vše jsem schopen pro vás zajistit.


Zajištění Energetického průkazu PENB

Inzerce a prodej domu bez průkazu je pod pokutou 50-200 tis. Kč !!

prodej domu spolupráce  Díky mým smluvním partnerům pro vás zajistím energetický průkaz za výhodných podmínek a bez starostí.

 

Zpracování prezentace domu na prodej

- Příprava půdorysu domu

Jedná se o nezbytnou součást každé nabídky domu. Měl by být přehledně zpracovaný se všemi náležitostmi, které jsou zapotřebí.

prodej domu spolupráce  Na zpracování půdorysů používáme profesionální programy, dle dnešních standardů.

- Homestaging

Chcete aby prezentace vašeho domu byla atraktivní a lákavá? Čím lépe se nemovitost připraví a naaranžuje, tím lépe pak vypadá na fotografiích a videoprohlídkách.

prodej domu spolupráce  Pomohu vám s přípravou domu na prezentaci. Existují osvědčené tipy a postupy ověřené v praxi. Ukážu vám jak na to.

 

- Fotografie

Jeden z nejdůležitějších bodů, který je prodávajícími opomíjen. Kvalitní fotografie nemovitosti výrazně zvyšují šance na oslovení více zájemců o váš dům či chatu.

prodej domu spolupráce  Tento krok se neobejde bez širokoúhlého objektivu. Po nafocení nespočtu již prodaných nemovitostí a absolvování foto kurzu zaměřeného na nemovitosti už vím, jak na to. Podívejte se na moje aktuální nabízené nemovitosti, (kde se můžete sami přesvědčit o kvalitě fotodokumentace).

- Video

Poutavá videoprohlídka významně napomáhá podpořit atraktivitu nabízeného domu.

prodej domu spolupráce  Bez stabilizace obrazu je video nepoužitelné. Některé nemovitosti si žádají i letecké záběry, které zajistím dronem. Samozřejmostí jsou příslušná povolení a oprávnění.

- Sestavení poutavého popisu pro inzerci

Správně popsaný dům, dispozice, technické vlastnosti a výčet všech výhod objektu je nedílnou součástí atraktivní inzerce

prodej domu spolupráce  Ani tento úkol není jednoduchý. Denně se v inzerci setkávám se špatně uvedenými technickými parametry, jako jsou např. užitná, užitková nebo obytná plocha.​


Stanovení tržní/prodejní ceny

Asi nejdůležitější a zároveň nejtěžší krok při prodeji nemovitosti a u domu to platí dvojnásob. Jak nastavit takovou cenu, aby odpovídala situaci na trhu? Troufnu si říct, že to zvládne dobře pouze kompetentní osoba s praxí v oboru.

prodej domu spolupráce  Makléřem jsem přes 10 let a určovat cenu nemovitostí je můj denní chleba. Stanovit cenu domu není jednoduché. Je zde třeba zohlednit mnoho faktorů jako například stav samotné stavby, parcela, použité materiály, vybavení, soukromí, sousedé, lokalita, výhled a další. Na závěr cenu porovnávám dle CENOVÝCH MAP, které slouží pro srovnání s prodanými nemovitostmi v okolí (tuto službu využívají i znalci bank při odhadu nemovitostí). Avšak ani tento nástroj nedokáže zohlednit zdaleka všechny faktory. Cenová strategie se může měnit i v průběhu realizace prodeje dle počtu zájemců o danou nemovitost.

Inzerce

Od nástěnek ve městech, přes vlastní tištěnou inzerci v rámci skupiny České spořitelny, až po internetové portály. V dnešní době vládne prodeji nemovitostí nabídka a poptávka na internetu.

prodej domu spolupráce  Díky silné značce České spořitelny a rozsáhlé internetové prezentaci dostanu prodávaný dům do povědomí všech potenciálních zájemců, tím je zajištěna co největší poptávka, díky které může dojít i k navýšení ceny domu. Nakonec kdo dá víc, vyhrává ;-)​


2. Realizace prodeje


Poté co jsou připraveny všechny potřebné náležitosti přípravy prodeje, následují tyto kroky:

Prohlídky domu a vyjednávání o ceně

​Každý potenciální zájemce si chce daný objekt prohlédnout na vlastní oči a přesvědčit se, zda-li nemovitost odpovídá jeho potřebám. Prohlídky je potřeba realizovat dle časových možností zájemce - ráno, přes den či večer - co nejdříve od prvního kontaktu s klientem. Jak se říká - kout železo dokud je žhavé.


prodej domu spolupráce  Tato jednání vedu s klienty téměř každý den. Důsledně vyhodnocuji zájem o daný dům a VŽDY HÁJÍM ZÁJMY SVÝCH KLIENTŮ, kteří si mě na prodej najímají. Neprodám nemovitost při první prohlídce či prvnímu zájemci, neboť v prvních dnech je o nemovitost zpravidla největší zájem a velice často se stává, že najdu více vážných zájemců o nabízený byt. Následně tak dojde k vyjednávání a velice často k navýšení ceny - vašeho zisku. Samozřejmostí je záznam z prohlídky - legitimace potenciálních klientů, tím dosáhnu eliminace tipařů, realitních turistů a spekulantů.

 

Rezervace nemovitosti

​Když máte potenciálního kupce, je skoro nutností jeho zajištění než dojde k podpisu Kupní smlouvy. V mezidobí se vyjednává financování, které je většinou hypotečním úvěrem, což trvá několik týdnů a nakonec se může se stát, že z prodeje sejde.


prodej domu spolupráce  Potencionálního zájemce, zajistím Rezervační smlouvou a složením rezervačního poplatku. V mezidobí se vyjednává financování, které je v dnešní době z 90% hypotečním úvěrem. Součástí mých služeb je i profinancování nemovitostí, tudíž jsem schopen zjistit koupěschopnost (bonitu) zájemce. Do druhého dne tedy vím, jestli je prodej zájemci reálný a není třeba zbytečně blokovat nemovitost několik dní, kdy můžete přijít o další potenciální kupující. Následně může proběhnout podpis Rezervační smlouvy, kterou pro vás nechám zpracovat naším smluvním právníkem.

 

Zpracování Kupní smlouvy a Návrhu na vklad


Bezproblémový obchod může proběhnout jen na základě dobře zpracované Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

prodej domu spolupráce  V 90ti % případu se vzorová Kupní smlouva upravuje dle okolností případu – věcné břemeno, zúžené SJM, Smlouva o smlouvě budoucí, zapsání geometrického plánu, nabytí do výlučného vlastnictví a dalších požadavků kupujících či prodávajících. Stejně jako Rezervační smlouvu, tak i Kupní smlouvu nechám zpracovat právníkem, vše konzultujeme individuálně. Další potřebnou listinou je Návrh na vklad, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy.

 

Úschova peněz, jednání se schovatelem

​Pokud neprodáváte garáž za 150 tis, spolupráci se schovatelem se nevyhnete. Tím může být advokát, notář nebo např. banka. Ten zajistí úschovu peněz během převodu vlastnického práva. K tomuto úkonu je potřeba vypracovat Smlouvu k úschově peněz a navázat jí na Kupní smlouvu.

prodej domu spolupráce  Spoustu lidí ještě žije v domnění, že kupec zaplatí v hotovosti a to nejlépe v igelitce po podání smluv na Katastrální úřad – jak se říká ''pěkně na ruku''. Tím byste se ale dopustili porušení zákona 253/2008 Sb., lidově řečeno Zákon o praní špinavých peněz. Převod částky výši 300 tis Kč musí být transparentní.


Realitní České spořitelny je jediná realitní kancelář v České republice, která je pojištěna proti zpronevěře schovatele!!!

 

Podpis smluvní dokumentace

​Když má klient zajištěné financování, přichází administrativní fáze prodeje – podpis Kupní a Úschovní smlouvy, Návrhu na vklad nemovitosti a ve většině případů i Zástavních smluv.

prodej domu spolupráce  Podepsat smlouvy za vás nemohu, ale domluvím podpis v jeden den v naší kanceláři a za účasti právníka, pro případ vysvětlení některých pojmů a zajištění případných úprav. V případě, že nenajdeme společný termín obou zúčastněných nebo přítomnost jednoho z účastníků, mohu zajistit podpisy separátně nebo např. pojízdnou matrikářku v případě imobility.


Podání Návrhu na vklad na Katastrální úřad


Provádí se na Katastrálním úřadě ve spádové oblasti dané nemovitosti.

prodej domu spolupráce  Toto za vás samozřejmě zajistím také. V extrémních případech může jít o několik kilometrů vzdálené pracoviště a dlouhé čekání.

 

Jednání s Katastrálním úřadem

​Každá nemovitost je unikát a má svá specifika, někdy Katastrální úřad vyzve k doplnění návrhu, resp. změn v katastru nemovitostí.

jak prodat dům - spolupráce V těchto případech komunikuji s Katastrálním úřadem, avšak samotnou administraci zajistí smluvní právník. Vyhovět přesně požadavku právního oddělení Katastrálního úřadu není vždy jednoduché. Zároveň za vás pohlídám následný zápis zástavního i vlastnického práva.


Výplata kupní ceny


Nejpříjemnější část prodeje. Po zápisu vlastnického práva na kujícího dochází k výplatě peněz prodávajícímu. K tomu je zapotřebí doložení požadovaných dokumentů schovateli.

jak prodat dům - spolupráce  To vše v den zápisu zajistím a vy pouze obdržíte email, že vám byly peníze vyplaceny na váš účet ;-)

​​

3. Předání nemovitosti


Po připsání peněz prodávajícímu na účet, nebrání nic tomu, aby si kupující převzal nemovitost.

Na co se nesmí zapomenout?


Vystavení předávacího protokolu

Důležitý dokument, ve kterém je vyspecifikována nemovitost, zaznamenány stavy energií a médií a podpis předávajícího a přebírajícího.

jak prodat dům - spolupráce  Dokument pro vás zpracuji, zaznamenám stavy měřičů vč. jejich čísel pro identifikaci odběrných míst a dohlédnu na to, aby se na nic důležitého nezapomnělo. Mohu vám pomoci i s přepisem u dodavatelů energií a poskytovatelů služeb.


Předání nemovitosti

Poslední fáze prodeje. Podpis předávacího protokolu a předání klíčů.

jak prodat dům - spolupráce  Po celou dobu budu s vámi a dohlédnu na bezproblémový průběh a předání. Zároveň zde plním funkci svědka a jedno paré předávacího protokolu archivuji. Pokud si budete přát, mohu předání zajistit za vás.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení